۱۳۸۸ دی ۲۲, سه‌شنبه

شعارهای اقتصادی احمدی نژاد

دلیل خنده به احمدی نژاد

کلمه:روزنامه اعتماد در ضمیمه امروز خود اقدام به انتشار شعارهای اقتصادی محمود احمدی نژاد کرده است.

این شعارها به شرح زیر است:

* نفت باید بر سر سفره های مردم باشد.

* مردم نوسان تغییر قیمت نفت را در زندگی خود باید ببینند. نفت می شود ۸ دلار زندگی همان است که بود. می شود ۵۰ دلار باز همان است. این شدنی است.

* در جامعه نمونه نباید خبری از فقر و فساد و تبعیض باشد.

* من دست مافیای قدرت و قبیله را از نفت کوتاه خواهم کرد و جانم را به پای آن خواهم گذاشت.

* باید نیازهای جامعه را تامین کنیم، عدالت را برپا و فقر را ریشه کن کنیم.

* همه برنامه های من بر پایه توسعه سرمایه گذاری مولد پایدار است.

* سرمایه گذار باید امنیت داشته باشد. امنیت من پایه یی است نه انتظامی و نظامی.

* الان می پرسند چرا رفتی در کاخ ها نشستی. می گویند آبروی نظام است. از کجای اسلام این را استخراج کرده اید. از کجای خواست مردم این را استخراج کردید.

* سازمان چای باید در شمال باشد. تاسیسات نفتی در جنوب. مس در کرمان باشد. اما اینجا است.

* در کارخانجاتی که دست دولت است، ما مشکل بهره وری داریم.

* در سه ماه اول تشکیل دولت فضای عمومی کشور عوض خواهد شد. فضای کار و تلاش برای اعتماد از دست رفته بازیابی خواهد شد.

* در یک سال پس از تشکیل دولت حتی سیاست های اقتصادی خود را نشان خواهد داد.

* کاهش هزینه مسکن وظیفه دولت است. ما برنامه یی برای آن داریم.

* در بحث دانشجویان اتفاق مهمی خواهد افتاد… هزینه تحصیل به شدت کاهش پیدا می کند.

* دولتی که در ارائه خدمات خط کشی کند، دولت مردمی نیست.

* دولت کارآمد و عدالت گستر

* مبارزه با فساد اداری

* پیشگیری از بروز شکاف بین دولت و مردم

* گفتمان خدمت به جای قدرت

* کاهش نرخ تورم از طریق کاهش هزینه های دولت و کاهش نرخ سود بانکی

* اولویت دادن به تولید داخلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر