۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

سند ایران را به نام یک گروه خاص ننوشته‏اند! همه ایرانی هستیم

زیبایی ایران به همین تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی آن است. نعمت و گنج بزرگی که باید ارزش و قدر آن را بدانیم و همه سعی و تلاش کنیم که ایران رنگارنگ باقی بماند. زیبایی زندگی در همین است. لازم نیست همه مثل هم باشیم. لازم نیست همه یک جور فکر کنند. لازم نیست برای وحدت و همدلی همه یکسان و یک شکل شویم. آن چیزی که ما را سال‏ها در کنار هم نگه داشته است. پیوندهای انسانی، فرهنگی و تاریخی ما بوده است. جامعه‏ای زنده می‏ماند، رشد می‏کند و نیرومند می‏شود که پلورالیسم/تنوع/تکثر در آن وجود داشته باشد. این تنوع شامل گروههای قومی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و ... می‏شود. جامعه‏ای که در آن همه فرهنگ‏ها، عقاید و اندیشه‏ها حق حیات و زندگی داشته باشند. جامعه‏ای که دارای یک قانون انسانی و فراگیر باشد به طوری که همه در سایه آن احساس آرامش کنند و تبعیضی در کار نباشد. حقوق همه گروهها یکسان باشد. به گروههایی تحت نام اقلیت، ظلم و ستم نشود و همه فرهنگ‏ها دارای حقوق مساوی باشند. این کشور متعلق به همه است. سند آن هم به نام هیچ فرد یا گروه خاصی نیست.شهروند درجه 1 و 2 و ... نداریم . همه ایرانی هستیم و باید کشورمان را با کمک هم بسازیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر